maethu cymru

llwyddiannau lleol

llwyddiannau

Beth sy’n wych am ein llwyddiannau yw eu bod nhw i gyd yn wahanol. Mae gwahanol bobl yn golygu gwahanol anturiaethau. Yr hyn sy’n gyffredin i bob un yw eu bod i gyd yn llawn cariad, sefydlogrwydd a chysylltiad.

sut beth yw maethu mewn gwirionedd yn sir benfro?

Rydyn ni’n gweithio gyda phobl anhygoel, sy’n gwneud i ni fod eisiau canmol eu gwaith gwych. Dyma rai o deuluoedd Maethu Cymru Sir Benfro ar waith.

Lady holding cup of tea, talking to teenage boy who's sitting on a sofa

doreen

Roedd Doreen, a ddaeth i Gymru o Ogledd Iwerddon ychydig dros 40 mlynedd yn ôl,...

gweld mwy
Man in orange T shirt with woman in sunglasses with dog

Liz ac Dan

Daeth Liz a'i gŵr Dan yn ofalwyr maeth gyda Maethu Cymru Sir Benfro ym mis Mai 2021.

gweld mwy
Man in Blue T-shirt and woman smiling

mandy a neil

Mae Neil a Mandy Balfe wedi bod yn maethu gyda Maethu Cymru Sir Benfro ers...

gweld mwy
Woman and man standing outside front door

Michelle a Malcolm

Dechreuodd Michelle a Malcolm, eu taith faethu â'r bwriad o ddarparu gofal seibiant i blentyn penodol.

gweld mwy
A smiling man and woman standing together outside their home

katrin a tom

Mae’r pâr priod Katrin a Tom yn cefnogi dyn ifanc, sydd bellach yn ei 20au...

gweld mwy
A castle in Pembrokeshire

dod yn ofalwr maeth

cysylltwch

  • Cyngor Sir Penfro yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio wrth i ni arfer ein hawdurdod swyddogol ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddibenion eraill. Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu'n caniatáu i ni wneud hynny. Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data yn ôl yr angen er mwyn cyflawni tasg gyhoeddus. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Sir Penfro yn defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd.